نحوه ی ورود و خارج شدن از حالت Safe Mode یا همان حالت ایمن در اندروید