فایل فلش فارسی سامسونگ G350E (چها فایله) تست شده ۴٫۴٫۲