نصب همزمان دو نسخه وات ساپ بر روی گوشی GBWhatsapp V6.11