LINK – with people nearby دوستان و خانواده خود چت کنید. نیازهای اجتماعی شما مهم نیست، Link شما را پوشش می دهد ,هر زمان، هر جا. ,ببینید که چه کسی در شهر، در نزدیکی شماست! شما نخواهید دانست که دفعه بعد با چه کسی ملاقات خواهید کرد.,ایجاد، پیدا کردن و ملحق شدن به گروه های محلی مبتنی بر علاقه ها و موقعیت شما ,اشتراک گذاری عکس ها و چیزهایی که دوست دارید، با دوستان قدیمی و جدید,خودتان را با تصاویر، برچسب های انیمیشنی و حتی صدا و ویدئو ابراز کنید!

LINK with people nearby

(بیشتر…)